Ondernemerschap

Gitrans wilt niet achter de feiten aanlopen maar continu alert blijven. Altijd een stap vooruit zetten is het streven. Bij eventuele problemen denkt Gitrans mee over een goede en snelle oplossing. Houvast voor dit alles is de solide bedrijfsvoering, de TAPA voorschriften en de flexibiliteit van de gehele onderneming.  

Door middel van de TAPA en Lean & Green voorschriften zijn er duidelijke richtlijnen voor chauffeurs, planning en directie van Gitrans. Hierdoor weet iedereen binnen de organisatie precies wat zijn of haar taak en doel is en wordt gestimuleerd om dit op de meest efficiënte wijze te kunnen doen.    Gitrans investeert ook in de toekomst, nieuwe goed opgeleide transportmedewerkers zijn belangrijk voor de transportsector. Om hieraan mee te werken is Gitrans ‘erkend leerbedrijf’, zo kan Gitrans meewerken aan een goede toekomst van de transportsector.Copyright © 2019 Gitrans BV. Alle rechten voorbehouden.